Sứ mệnh
Trở thành nhà cung cấp dịch vụ tin cậy của cộng đồng bằng sự tôn trọng khách hàng và khả năng cung cấp những dịch vụ & sản phẩm đa dạng có chất lượng tốt nhất.
Thực thi trách nhiệm xã hội luôn song hành cùng với các mục tiêu kinh doanh
Đem lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, bền vững, quản lý rủi rõ chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.